LO Kommune Oslo

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) skiftet navn til LO Kommune Oslo 1. juni 2021. Vi representerer mer enn 18 000 arbeidstakere i Oslo kommune og består av LO forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram

 

 

Kontaktinformasjon for LO Kommune Oslo:

e-post: lokommuneoslo@fagforbundet.no

telefon: 954 24 950

Postadresse: Postboks 8714 Youngstorget, 0028 Oslo

Besøksadresse: Apotekergata 8, 0180 Oslo